چگونه اعتماد کنیم!

یکی از موثرترین و مهمترین عوامل توسعه تجارت الکترونیکی، اعتماد سازی و جلب اطمینان کاربران و مشتریان خدمات الکترونیکی یا همان فروشگاه های اینترنتی می باشد. مطالعات صورت گرفته در حوزه کسب وکارهای اینترنتی نشان می دهد، تایید فروشگاه های اینترنتی به وسیله یک موسسه ثالث و معتبر، نقش موثری در جلب اعتماد خریداران خواهد داشت

بستن
مقایسه